Trwa rejestracja na seminarium "Dyskryminacja i przemoc na uczelni - obecność nieusprawiedliwiona"

Termin: 29.11.2017
Miejsce: Collegium Novum, ul. Gołębia 24, sala nr 30

Zachęcamy do udziału w seminarium poświęconym prezentacji rezultatów projektów równościowych, antydyskryminacyjnych i antyprzemocowych prowadzonych aktualnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą 16 godzinnego warsztatu antydyskryminacyjnego dla społeczności akademickiej UJ opracowanego w ramach projektu „Sprawiedliwe i bezpieczniejsze miasta dla wszystkich”, poznać wyniki badań projektu „Gender in Physics”, dowiedzieć się więcej na temat „Standardu Antydyskryminacyjnego dla uczelni”, podyskutować o wdrażaniu działań antydyskryminacyjnych na UJ oraz zaproponować zmiany w dotychczasowych politykach oraz procedurach.

Seminarium jest organizowane w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia UJ. Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępy tutaj (trzecie wydarzenie od góry): FORMULARZ REJESTRACYJNY.

 

PROGRAM WYDARZENIA

9.00 - 9.15: Wprowadzenie - mgr Katarzyna Jurzak, Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

9.15 - 10.00: Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami na uczelni - mgr Agata Teusch, Prezeska Zarządu Fundacji Autonomia

10.00 - 10.45: Trudności w realizowaniu karier naukowych przez kobiety - dr Ewa Krzaklewska, mgr Ewelina Ciaputa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

10.45 - 11.30: Przestępstwa z nienawiści - dr Magdalena Grzyb, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

11.30 - 12.00: Dyskusja

 

Data opublikowania: 22.11.2017
Osoba publikująca: Mateusz Zimnoch