Warsztat WenDo dla studentek i doktorantek UJ

Termin: 09.12.2017 - 10.12.2017
Miejsce: ul. Krupnicza 33a
Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Autonomia

Zapraszamy wszystkie studentki i doktorantki UJ do udziału w warsztacie, dzięki któremu można podnieść swoje umiejętności w zakresie:

  • skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji,
  • rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic,
  • podejmowania decyzji,
  • reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne,
  • samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści.
     

Na warsztacie, który jest prowadzony metodą upełnomocniającą (z ang. empowerment) uczymy się, jak reagować na przemoc oraz na różne formy przekraczania granic. Wzmacniamy poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji i własnego zdania. Pomaga to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy czy wstyd.

Warsztaty są planowane jako całość, dlatego nie będzie możliwe dołączenie do grupy drugiego dnia lub tylko na kilka godzin pierwszego lub drugiego dnia.

Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Wysłanie zgłoszenia nie jest tożsame z rezerwacją miejsca na warsztacie. Każda osoba otrzyma od nas informację potwierdzająca możliwość udziału lub propozycję znalezienia się na liście rezerwowej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada 2017 - z uwagi na charakter spotkania, w warsztacie może wziąć udział tylko 12 osób, dlatego o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uwaga: jeśli planujesz udział w naszym spotkaniu, ubierz się wygodnie, aby Twój strój nie krępował ruchów oraz umożliwił swobodne siedzenie na podłodze.

Data opublikowania: 22.11.2017
Osoba publikująca: Mateusz Zimnoch