Bezpieczeństwo osobiste

Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

Możesz się zwrócić do Pełnomocnika we wszystkich sprawach dotyczących Twojego bezpieczeństwa osobistego na uczelni (także w akademikach) i ich najbliższej okolicy. Skontaktuj się zatem z Pełnomocnikiem jeśli padłaś/ padłeś ofiarą przestępstwa, uważasz, że niektóre miejsca na terenie uczelni wymagają poprawy oświetlenia, stałaś się/ stałeś się ofiarą molestowania seksualnego, dyskryminacji lub znęcania, masz pomysł na przeprowadzenie akcji profilaktycznej promującej bezpieczne zachowania itd. Możesz się skontaktować z Pełnomocnikiem także wtedy, kiedy nie jesteś pewna/ pewien, czy Twoja sprawa leży w jego kompetencjach albo kiedy po prostu nie wiesz, do kogo się zwrócić o pomoc. Rozmowa z Pełnomocnikiem jest poufna.

» W jakich sprawach mogę się zgłosić do Pełnomocnika?

Możesz się zwrócić do Pełnomocnika we wszystkich sprawach dotyczących Twojego bezpieczeństwa osobistego na uczelni (także w akademikach) i ich najbliższej okolicy. Skontaktuj się zatem z Pełnomocnikiem jeśli padłaś/ padłeś ofiarą przestępstwa, uważasz, że niektóre miejsca na terenie uczelni wymagają poprawy oświetlenia, stałaś się/ stałeś się ofiarą molestowania seksualnego, dyskryminacji lub znęcania. 

Rozmowa z Pełnomocnikiem jest poufna.

UWAGA: Pełnomocnik nie posiada uprawnień do zajmowania się sprawami związanymi z tokiem studiów (np. koniecznością oczekiwania na wydanie decyzji władz wydziału, zaliczaniem kolejnych etapów studiów itd.). Te sprawy należą przede wszystkim do kompetencji władz wydziałów. Jeśli Twoim zdaniem na uczelni dochodzi do naruszenia praw studentów, zgłoś taką sytuację przedstawicielowi Samorządowi Studentów, Towarzystwa Doktorantów, dziekanowi (prodziekanowi). Jeśli nie zgadzasz się z jakąś decyzją, możesz się od niej odwołać.

» A jeśli sprawa nie mieści się w kompetencjach Pełnomocnika?

Możesz się skontaktować z Pełnomocnikiem także wtedy, kiedy nie jesteś pewna/ pewien, czy Twoja sprawa leży w jego kompetencjach albo kiedy po prostu nie wiesz, do kogo się zwrócić o pomoc

Jeśli w Twojej sprawie potrzebna jest pomoc Uniwersyteckiej Poradni Prawnej albo Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ, możesz zostać skierowana/y do tych jednostek przez Pełnomocnika.  

» W jaki sposób mogę się zgłosić do Pełnomocnika?

Możesz wysłać wiadomość na adres bezpieczny.student@uj.edu.pl albo przygotować pismo (skargę, wniosek, zapytanie) i wysłać je na adres: 

mgr Katarzyna Jurzak-Mączka

Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków 

bądź złożyć je w Dzienniku Podawczym UJ w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24.

Jeśli wolisz porozmawiać, możesz się zgłosić osobiście do Pełnomocnika po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub e-mailem.

» Czy mogę zachować anonimowość?

Oczywiście, masz możliwość zgłoszenia wniosku (także w rozmowie z Pełnomocnikiem) z zachowaniem anonimowości. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach, podjęcie przez władze uczelni formalnej reakcji na zdarzenie, na przykład prowadzenie postępowania dyscyplinarnego, będzie wymagało Twojego udziału.