Inspektorat BHP

Jeśli uważasz, że na uczelni (w laboratoriach, salach ćwiczeniowych itd.) nie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, możesz zwrócić się w tej sprawie do pracowników Inspektoratu BHP.

» Właśnie dostałam/em się na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie będę mieć zajęć w laboratorium. Czy muszę odbyć szkolenie BHP?

Tak, obowiązek szkolenia w zakresie BHP dotyczy:

  • wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
  • uczestników studiów doktoranckich wszystkich lat studiów

    z wyjątkiem tych studentów i doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie na Uniwersytecie Jagiellońskim.