Wybór ścieżki kariery

Sekcja Karier UJ

Sekcja Karier UJ to miejsce, w którym studenci i absolwenci mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku pracy, gdzie zdobędą praktyczną wiedzę o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Świadczy usługi doradcze dopasowane do indywidualnych potrzeb, organizuje oraz prowadzi szkolenia z zakresu rynku pracy, umiejętności miękkich i przedsiębiorczości, a także realizuje badania (losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dzięki tym działaniom studenci i absolwenci UJ mają możliwość zaplanować swoją drogę profesjonalnego rozwoju, dowiedzieć się, jak skutecznie szukać pracy i świadomie dokonywać wyborów, aby realizować się zawodowo.

 • Jestem studentką/studentem albo absolwentką/ absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego? Co może mi zaoferować SekcjaKarier?
  • Sekcja Karier oferuje:
   • doradztwo indywidualne: konsultacje dokumentów aplikacyjnych, informacje na temat efektywnego poruszania się po rynku pracy i procesu rekrutacji, diagnoza predyspozycji zawodowych,
   • dostęp do różnorodnych poradników, dodatków do gazet dla osób poszukujących pracy oraz publikacji,
   • branżowe spotkania z pracodawcami - prezentacje firm na uczelni,
   • warsztaty - planowanie własnego rozwoju zawodowego, rozwój umiejętności interpersonalnych,
   • informacje o regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym rynku pracy,
   • symulacje rozmowy kwalifikacyjnej podczas warsztatów,
   • oferty pracy i praktyk.
 • Jestem kandydatką/ kandydatem na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy mogę przyjść na konsultację do Sekcji Karier?
  • Oferta Sekcji Karier jest skierowana tylko do osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz do absolwentek i absolwentów. Kandydatka/ kandydat na studia może się skontaktować w sprawie oferty studiów z Działem Rekrutacji na Studia.

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM UJ

Sekcja Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM została powołana dnia 1 czerwca 2011 roku, w ramach struktury organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum.

Do zadań Sekcji należy między innymi współpraca z jednostkami uczelnianymi oraz organizacjami Studentów i Doktorantów w zakresie przygotowywania projektów regulaminów i aktów prawnych dotyczących procesów kształcenia, w zakresie szeroko rozumianej pomocy materialnej, programów stypendialnych oraz realizacja unijnych programów dydaktycznych. Zakres działania Sekcji obejmuje również czynności administracyjne związane z: przyjmowaniem wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów na poszczególnych wydziałach CM oraz w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, z dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej.
Do zadań Sekcji należeć też będzie pomoc absolwentom w starcie na polu zawodowym, doradztwo w ukierunkowaniu ścieżki kariery oraz cykliczne monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu.

Kontakt: KLIK

 

Szukasz pracy w UE?