Just and Safer Cities for All

Just & Safer Cities for All to projekt zajmujący się prewencją i zwalczaniem aktów przemocy motywowanej dyskryminacją w Europie.

Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security, Efus) opracowało w partnerstwie z ośmioma europejskimi partnerami projekt, który ma za zadanie zwiększyć świadomość lokalnych władz w zakresie prewencji i zwalczania aktów przemocy motywowanej nienawiścią i zaproponować rozwiązania, które mogą być wdrożone na poziomie lokalnym. 

Mając na uwadze te cele ogłoszono konkurs (call for practices), który ma pomóc w zbudowaniu banku dobrych praktyk w oparciu o innowacyjne inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym. Spośród zgłoszonych praktyk do Podręcznika Dobrych Praktyk zostanie wybranych pięćdziesiąt. Sam podręcznik zostanie upowszechniony w Europie w celu promowania lokalnych aktywności i zachęcania władz lokalnych do działania.

Przykłady dobrych praktyk można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie projektu (tutaj). Termin zgłoszeń mija 11 listopada 2016.

Wiecej informacji znajduje się na stronie projektu (tutaj) oraz w materiałach informacyjnych:

- broszura informacyjna w języku polskim (PL)
- broszura informacyjna w języku angielskim (ENG)

We wszelkich sprawach związanych z projektem można się także kontaktować bezpośrednio z Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów (zakładka "Kontakt").