Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć" ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych praw. W „16 dniach" mieści się także 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu (zastrzelenie przez młodego mężczyznę motywowanego nienawiścią do kobiet i sprzeciwem wobec ich emancypacji kilkunastu absolwentek, które miały odebrać dyplomy ukończenia uczelni technicznej). W kampanii „16 Dni…." co roku bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 158 krajach.  

W latach 2007 - 2011 roku Fundacja Autonomia koordynowała działania współpracujących z nią wolontariuszek (do tej pory były to tylko kobiety, choć same działania adresowane były także do mężczyzn i chłopców). Bezpośrednimi działaniami (udziałem w szkoleniach, spotkaniach, zajęciach, lekcjach, pogadankach, projekcjach, konferencjach, marszach, happeningach i innych wydarzeniach) zostało objętych ponad 4000 osób w blisko 60 miejscowościach. Dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych i telewizji tramwajowej wolontariuszki fundacji Autonomia dotarły z antyprzemocowymi spotami, reklamami do ponad 3 mln. osób. W 2012 roku po raz pierwszy do działań w ramach kampanii włączają się mężczyźni – studenci i doktoranci z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Liderki i liderzy kampanii 2012 wzięli udział w warsztatach antydyskryminacyjnych i antyprzemocowych zorganizowanych w dniach 27-18 października. Więcej informacji na temat kampanii i dotychczasowych działań można znaleźć na stronie Fundacji Autonomia

Na Uniwersytecie Jagiellońskim działania w ramach kampanii zainicjowała konferencja, która miała miejsce 23 listopada 2012 r. (piątek) w sali wystawowej A w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33. 

W dniach 25 listopada - 10 grudnia 2012 na wydziałach i w instytutach liderki i liderzy kampanii poprowadzą prelekcje, odczyty, wykłady, warsztaty, projekcje filmowe etc. Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń można znaleźć w zakładce "Działania lokalne".

Kampania "16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć została objęta Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego przez JM prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka.