Przepisy UJ

Współpraca z policją

Jak wezwać policję na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego?