Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

mgr Katarzyna Jurzak

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 roku Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Reprezentuje Uniwersytet Jagielloński w międzynarodowych sieciach – m.in.: The Association of University Chief Security Officers (AUCSO), UniTown. Współpracuje z zespołem AEM Coimbra Group jako ekspertka zaangażowana w projekt opracowania przewodnika na temat procedur zapewniania bezpieczeństwa w mobilności. Od 2012 roku koordynuje na Uniwersytecie Jagiellońskim Międzynarodową Kampanię “16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy”. Brała udział w licznych międzynarodowych stażach i wizytach studyjnych w europejskich uniwersytetach – m.in. University of Salford, Glasgow University, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Radboud University (Nijmegen), Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), Universiteit Gent.

Od 2014 roku członkini miejsko-uniwersyteckiego zespołu zajmującego się współpracą na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie. Koordynatorka prac Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” (2017). Koordynatorka ds. współpracy ze szkołami wyższymi w programie „Bezpieczny Kraków 2018-2020”.

Brała udział w licznych projektach badawczych:

- członek zespołu „Bezpieczeństwo studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim” (2012), grant dl młodych naukowców (K/DSC/000419), Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

- członek zespołu „Koordynacja lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości” (2010-2014), grant NCBiR (3694/B/TOO/2010/39), Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

- Project manager międzynarodowego grantu “Just and Safe Cities for All: Local actions to prevent and combat racism and all forms of intolerance” (2015-2017), współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej (JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6673)

-  reprezentacja UJ w Governing Board „GENERA Gender Equality Network in the European Research Area” (H2020-GERI-2014-1 project ID: 665637).

Przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną „Bezpieczeństwo studentów szkół wyższych z perspektywy polityki prawa”. Jest współautorką książki "Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni - Teoria. Badania. Praktyka" (red. Janina Czapska), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. Prelegentka na licznych zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Autorka i współautorka artykułów, referatów i posterów naukowych poświęconych prewencji kryminalnej (w szczególności CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design), zapewnianiu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, nauce o policji, bezpieczeństwu studentów szkół wyższych. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ prowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów prawa i administracji z Nauki o policji oraz Socjologii prawa.

Dyżury

Dyżury odbywają się w biurze Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów przy ul. Straszewskiego 25/14 (w oficynie, I piętro) po wcześniejszym umówieniu telefonicznie lub e-mailem

 

Kontakt

  • e-mail: bezpieczny.student@uj.edu.pl
  • tel. (12) 663 39 44 (w godzinach dyżurów)
  • kom. 0 506 006 722