Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

mgr Katarzyna Jurzak

W 2010 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczęła studia doktoranckie. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół bezpieczeństwa społeczności lokalnych, zapobiegania przestępczości (w szczególności CPTED - Crime Prevention Through Environmental Design), socjologii prawa. Brała aktywny udział w konferencjach naukowych poświęconych zapewnianiu bezpieczeństwa w szkołach. Na I Ogólnopolskim Zjeździe Przedstawicieli Nauk o Bezpieczeństwie w czerwcu 2011 r. wygłosiła referat poświęcony zapewnianiu bezpieczeństwa w szkołach wyższych w oparciu o zasady prewencji kryminalnej przez kształtowanie przestrzeni. Jest współautorką książki pt. "Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni - Teoria. Badania. Praktyka" (red. Janina Czapska).

Dyżury

Dyżury odbywają się w biurze Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów przy ul. Straszewskiego 25/14 (w oficynie, I piętro) po wcześniejszym umówieniu telefonicznie lub e-mailem

 

Kontakt

  • e-mail: bezpieczny.student@uj.edu.pl
  • tel. (12) 663 39 44 (w godzinach dyżurów)
  • kom. 0 506 006 722

fot. Katarzyna Jurzak-Mączka