Kim jest pełnomocnik

Do zadań pełnomocnika należy:

  • przeciwdziałanie zagrożeniom,
  • promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń,
  • udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję pełnomocnika pełni Katarzyna Jurzak-Mączka.