Wypadki studenckie

Reguły postępowania w razie wypadku na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego są regulowane Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońkiego z 25 stycznia 2016 roku w sprawie zgłaszania i badania wypadków pracowników, studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także zgłaszania i badania sytuacji potencjalnie wypadkowych.